Hãy dịch chuyển khắp Nhật Bản cùng GINZA WiFi

Đăng ký thành công

Chúng tôi đã nhận được đăng ký đặt hàng.

Xin vui lòng kiểm tra xác nhận nội dung đơn hàng đã được gửi đến email của quý khách.

Nếu trường hợp không nhận được mail hoặc muốn hủy đặt hàng, xin vui lòng liên lạc đến địa chỉ ginza@ginza-wifi-rental.jp

hoặc qua Messenger: https://www.facebook.com/GINZAWiFiRental